Privacy statement

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van klanten die een bestelling plaatsen via (een platform van) Vinginti. Vinginti is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en vindt uw privacy belangrijk. Vinginti houdt zich daarom met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), ofwel de General Data Protection Regulation (“GDPR”).

Waarom Vinginti uw persoonsgegevens verwerkt

Vinginti verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten. De verwerking van uw gegevens geschiedt met betrekking tot de volgende zaken:

 1. Bestelproces

Wij verwerken persoonsgegevens die u aan ons verstrekt bij het plaatsen van een bestelling. Deze gegevens zijn nodig voor de uitvoering van uw bestelling, het bevestigen van uw bestelling, de mogelijkheid tot het beoordelen van uw bestelling, de betaling en een eventuele terugbetaling. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat verwerking noodzakelijk is ter uitvoering van een overeenkomst in de zin van de GDPR. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens
 • Bestelling
 • Betaalgegevens
 • Opmerkingen (voor zover van toepassing)
 1. Klantenservice

Als u contact opneemt met onze klantenservice, zal Vinginti de door u verstrekte gegevens gebruiken voor het beantwoorden van uw vraag of het oplossen van uw klacht. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is ter uitvoering van een overeenkomst in de zin van de GDPR. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Naam
 • Adresgegevens (voor zover van toepassing)
 • Contactgegevens
 • Betaalgegevens (voor zover van toepassing)
 • Opmerkingen (voor zover van toepassing)
 1. Klanttevredenheidsonderzoeken

Om te zorgen dat onze dienstverlening aansluit bij uw wensen, kunnen de gegevens die u aan de klantenservice verstrekt, gebruikt worden voor bijvoorbeeld klanttevredenheidsonderzoeken. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van Vinginti (te weten klanttevredenheid) te behartigen in de zin van de GDPR. Het gaat om dezelfde gegevens als onder kopje nr. 2.

 1. Marketingberichten

Vinginti verwerkt daarnaast gegevens om u (gepersonaliseerde) marketingberichten te sturen. Hieronder worden nieuws, kortingen, product-updates en loyaliteitsprogramma’s geschaard, ongeacht de vorm waarin Vinginti deze met u deelt (bijvoorbeeld via e-mail of als pushbericht). De rechtsgrond voor deze verwerking is dat u hiervoor toestemming hebt gegeven bij het plaatsen van uw bestelling in de zin van de GDPR. Mocht u de voorkeuren met betrekking tot het ontvangen van dergelijke berichten willen aanpassen, dan kunt u zich uitschrijven via de link in het betreffende bericht.

Het gaat om de volgende gegevens:

 • Naam
 • Contactgegevens
 • Postcode
 1. Cookies

Tot slot verwerkt Vinginti ook gegevens van u, die u indirect aan ons verstrekt. Vinginti maakt namelijk gebruik van cookies voor functionele, analytische- en marketingdoeleinden. De functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Locatiegegevens
 • IP-adres of app-ID’s
 • Internetbrowser en apparaattype
 • Websitetaal

De gegevens uit de analytische en marketing cookies worden niet gekoppeld aan de overige gegevens die u tijdens het bestelproces verstrekt. Wij verwijzen naar ons Cookie Statement voor meer informatie over cookies.

 1. Fraudepreventie

Vinginti verwerkt een deel van bovenstaande gegevens ook om fraude en misbruik te voorkomen. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van Vinginti (fraudepreventie) te behartigen in de zin van de GDPR.

 1. Analyse

Vinginti gebruikt uw gegevens ook om de website en haar aanbod van producten en diensten te kunnen verbeteren. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van Vinginti (analyse & rapportage) te behartigen in de zin van de GDPR. Wij zorgen ervoor dat uiteindelijke rapportages geen naar u herleidbare gegevens bevatten.

Leeftijd

De website is niet gericht op personen die jonger zijn dan 16 jaar en wij hebben ook niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vinginti.nl. Wij zullen deze gegevens dan verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Wanneer op grond van automatische besluitvorming en/of profilering onverhoed een negatief besluit over u is genomen, en u bent het hier niet mee eens, dan kunt u contact opnemen met info@vinginti.nl. Wij zullen de situatie dan opnieuw beoordelen. Wij horen het daarnaast graag wanneer u suggesties heeft ter verbetering van deze processen.

Hoe lang wij gegevens bewaren

Vinginti zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij zullen uw gegevens langer bewaren wanneer wij hiertoe verplicht zijn op grond van wettelijke verplichtingen. Vinginti verwijdert de meeste gegevens 2 jaar na het plaatsen van uw bestelling. Wij hanteren deze termijn voor administratieve doeleinden en zodat wij u te woord kunnen staan met vragen of klachten over de bestelling. Gegevens die voor rapportage, analyse en misbruikpreventie worden gebruikt, bewaren wij tot 20 jaar na het plaatsten van uw bestelling. Wij kunnen uw gegevens niet verwijderen uit eventuele back-ups. Op het moment dat we een back-up terugplaatsen zullen we de data echter op dat moment verwijderen.

Delen met anderen

Vinginti verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, voor analyse- en marketingdoeleinden of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Met de volgende partijen worden je persoonsgegevens mogelijk gedeeld:

   • Software providers
   • Implementatie partners
   • Klanttevredenheidsonderzoeksbureaus

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Vinginti blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Websites van derden

Op onze website kunnen links naar websites van derden staan. Let bij het gebruik van deze websites op het daarbij behorende privacy statement. Vinginti selecteert die websites weliswaar met zorg, maar kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop uw persoonsgegevens door die derden worden behandeld.

Inzage, correctie en verwijdering van je persoonsgegevens

U heeft het recht alle gegevens die wij over u verzamelen in te zien, te laten verwijderen of zo nodig te corrigeren. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder reden uw persoonsgegevens verwerken of dat wij persoonsgegevens verwerken die volgens u niet relevant zijn voor ons selectieproces, kunt u contact met ons opnemen. U kunt u hiervoor wenden tot info@vinginti.nl. Vinginti zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Tips, vragen en klachten

Als u andere vragen of klachten heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, dan staan wij u graag te woord. Daarnaast horen wij het graag als u tips of suggesties hebt ter verbetering van ons privacybeleid.

Beveiliging

Vinginti neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via: info@vinginti.nl.

Autoriteit persoonsgegevens

Naast de mogelijkheid om bij ons een klacht in te dienen, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de relevante autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens. Je kan hierover contact opnemen met deze autoriteit.

Contactgegevens

Email: info@vinginti.nl