Klik hier voor Vinginti’s algemene voorwaarden.
Deze algemene voorwaarden zijn, samen met daarin opgenomen verwijzingen, van toepassing op elke overeenkomst die wij, Vinginti handelend onder de vennootschap Spaarnzicht (met KvK-nummer: 32058047), met u sluiten.

Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via info@vinginti.nl.
Vinginti heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen.
U bent gebonden aan de algemene voorwaarden die van kracht zijn op het moment dat u een bestelling plaatst, behalve wanneer Vinginti bij wet, of bij een beslissing van overheidswege met terugwerkende kracht veranderingen aan deze algemene voorwaarden moet doorvoeren, in welk geval de veranderingen ook van toepassing zijn op bestellingen die eerder door u zijn geplaatst.